• 2010 “New Faces in Arts & Design” international Mezhdunardnom catalog
 • NY Arts Annual Catalog, 2009.
 • Chicago Reader. “Galleries & Museums.” 26 Jan. 2007.
 • Laprus, Elżbieta. “Manhattan Borough President Gallery.” Głos Białowieży mar. 2008
 • Laprus, Elżbieta. “Tamara Tarasiewicz – Lider Najnowszej Sztuki Światowej.”
 • Głos Białowieży 8/2007., 11-12.
 • S.T. “Z Białowieży do Chicago. Malarstwo Tamary Tarasiewicz.”
 • Dziennik Związkowy Nr 40., 27-29 Feb. 2004: 4.
 • (TT). Tamara Tarasiewicz. Gazeta Hajnowska. Nr 4 (88)., 2004: 5.
 • (kc). “Tamara Tarasiewicz w kompendium nowej sztuki.” Dziennik Związkowy Nr 136., 12-14 lip. 2002: 4.
 • Chmielewski, Jerzy. “Ekspresyjna abstrakcjonistka.” Czasopis Nr 4/02., 2002: 39-40.
 • Cygielska, Krystyna. “Tamara Tarasiewicz wystawia w Centrum Stanowym.” Dziennik Związkowy Nr 112., 2002: 13.
 • (BB) “Новае аб Тамары.” Ніва 14 кастр. 2001: 8.
 • (kc). “Tamara Tarasiewicz wystawia w Munster.” Dziennik Związkowy Nr 167., 31 Aug.-3 Sept. 2001: 3.
 • Wołkowycki, Jerzy. Букеt Белавежа. Aнталогiя краялюбнай паззіі “белавежцау.” Białystok: Prymat, 2001.
 • “Illinois First Lady Visits Exhibit…” The Post Eagle No 39-12., 28 Mar. 2001: 1.
 • Wołkowycka, W. “Od Białowieży do Chicago.” Głos Białowieży lip.- sierp. 2000: 14.
 • (eb). “Wystawa prac Tamary Tarasiewicz. Malarstwo w radiu.” Dziennik Związkowy 28-30 Apr. 2000: 3.
 • “Sukces Tamary Tarasiewicz.” Przegląd Prawosławny kwiec. 1999: 39.
 • P.B. “Amerykańskie Sukcesy Tamary Tarasiewicz.” Gościniec stycz. 1999.
 • “Minął rok. Tamara Podbija Amerykę.” Magazyn Poranny 8 stycz. 1999: 19.
 • Peszczyńska, Danuta. “Malarstwo Tamary Tarasiewicz.” Monitor lisop. 1998: 47.
 • Bajko,Piotr. “Tamara Podbija Amerykę.” Czas Białowieży 25 listop. 1998: 1, 5.
 • Sułkowska-Bierezin, Ewa. “Tamara Tarasiewicz z Puszczy Białowieskiej.” Dziennik Związkowy Nr 218., 6-8 Nov. 1998: 1, 7.
 • Robinson, Adam. “Polish Artist paints her freedom and Spirit.” Glimmer Glass 6 Nov. 1998: 16.
 • Jabłońska, Elżbieta. “Alergia na muzea.” Głos Białowieży kwiec. 1998: 5.
 • Bajko, Piotr, “Tamara Podbija Amerykę.” Czas Białowieży stycz. 1998: 5.
 • Matela, Leszek, and Patrick, Matela. “Natural Icon.” Forbean Times Jan. 1998: 51.
 • Matela, Leszek. Geomancja. Pozytywne Energie. Wydawnictwo Studio Astropsychologii. Białystok. 1997: 116, 124-126.
 • Konecka, Krystyna. “Leśna Galeria.” Poznaj swój kraj. Miesięcznik krajoznawczo turystyczny Nr 4/97(420) kwiec. 1997: 26.
 • (Sad) “Białoruś, Białoruś…” Nowiny Jelenigórskie Nr 3., 31 stycz. 1997.
 • Bajko, Piotr. “Galeria pod Bocianem. Z teki Białowieskiej.” Echa Leśne 1996.
 • Radecki, Andrzej. “Agriculture in the region of Bialowieza Primeval Forest.” Warsaw 1996: 28.
 • Bajko, Piotr. “Puszczańska Galeria.” Gazeta Tygodniowa 26 maj 1996.
 • (ic). “W Białowieży Prywatna Galeria.” Gazeta Współczesna Nr 70 (13473) 9 kwiec. 1996: 5.
 • Kalina, Jerzy. “Puszczańska Galeria.” Czasopis Nr 2 (61) luty 1996: 23-24.
 • “Encyklopedia Województwa Białostockiego. Królowa Puszcz Europy. Gmina Białowieża.” Gazeta Wyborcza 30 stycz. 1996: 6.
 • Sakowska, Otylia, i Leszek Matela. “Uzdrawiające Energie Przyrody.” Z tej i nie z tej Ziemi stycz. 1996: 23-24.
 • Boćkowska, Maryla. Leśna Galeria-Białowieża nie tylko obrazy.” Gazeta Wyborcza Nr 215/987., 15 wrzes. 1995: 4.
 • Bajko, Piotr. “Kleszcze jeszcze płoszą turystów.” Gazeta Tygodniowa 20-27 sierp. 1995.
 • (kon). “Muzea, galerie, wystawy. Maria u Tamary.” Gazeta Współczesna sierp. 1995.
 • Wołkowycka, Teresa. “Galeria Jakiej Dotąd nie Było.” Gościniec Nr 15., 31 lip. 1995: 1, 6-7.
 • Asipowicz, Krystyna. “Droga Tysiąca Jezior.” Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza No 175 London 24 lip. 1995.
 • (baj). “Tamara w Galerii Prezydenta.” Kurier Podlaski Nr 147 (3075) 1, 2 lip. 1995: 6-7.
 • Bajko, P. “W Białowieży sezon ruszył.” Gazeta Tygodniowa 7-14 maj 1995: 6.
 • (W.M.) “Tamara Tarasiewicz.” Echa Leśne Miesięcznik Ogólnopolski kwiec. 1995: 15.
 • Bajko, Piotr. “Znani Hajnowianie.” Gościniec 25 mar. 1995: 6.
 • Жамойцін, Янка. “Тамара Тарасевіч у Варшаве.” Ніва No 7 (2022) 12 лют. 1995:8.
 • MA. “Bialowieza, Foret en peril.” Rhone Nature 121 1995.
 • 5 ème Biennale Internationale d’Art Animalier “Tamara Tarasiewicz Bialowieza-Pologne.” Lyon 1995: 43.
 • Байко, Пётр. “З панам Рысем у пушчы.” Ніва No 52 (2015) 25 снеж. 1994: 10. “Госці.” Ніва No 51 (2014) 18 cнеж. 1994: 3.
 • Aniszewska, A.”Szto Czuwać u Warszawskich Bielarusaw.” Hiвa 11 snieznia 1994: 10.
 • Konecka, Krystyna. “Leczenie Puszczą.” Gazeta Współczesna Kultura 4-6 listop. 1994: 6.
 • Bajko, Piotr. “Psalmista ikonopiscem.” Przegląd Prawosławny paźdz. 1994.
 • Bajko, Piotr. “Galeria-Muzeum Tamary Tarasiewicz.” Czasopis Nr 9 (45) wrzes. 1994: 14.
 • Bajko, Piotr. “Ikony w Puszczańskiej Galerii.” Kurier Podlaski Nr 185(2853) 20 wrzes. 1994: 5.
 • baj. “Wystawy Białowieskie.” Kurier Podlaski Nr 176., 8 wrzes. 1994: 4.
 • P.B. “Galeria Pani Tamary.” Gazeta Tygodniowa Nr 34-35., 4-11 wrzes. 1994: 6.
 • Mar. “Galeria Tamary Tarasiewicz w Białowieży. Sukces rośnie.” Dziennik Niezależny Kurier Poranny Nr 182 (1195) 1 wrzes. 1994: 7.
 • (Ar). “Oprócz Żubra.” Przegląd Prawosławny sierp. 1994: 9.
 • Bajko, Piotr. “Regionalia-Rodem z Hajnówki.” Gazeta Tygodniowa Nr 32-33., 21-28 sierp. 1994: 4.
 • Кандрацюк, Ганна. “Галерзя Тамары Тарасевіч.” Ніва No 34 (1997) 21 жнівень 1994: 1, 8.
 • “Kronika. Wystawy, galerie.” Wiadomości Kulturalne Nr 326240 14 sierp. 1994: 2.
 • Гаурылюк, Андрэй “У Белавежы.” Ніва No 33 (1996) 14 жнівень 1994: 10.
 • “Galeria w Białowieży.” Gazeta w Białymstoku Nr 187 (654) 12 sierp. 1994: 4.
 • Nachiło, Jerzy, i Zbigniew Suszczyński. “Prywatna Galeria Tamary Tarasiewicz w Białowieży. Żyć w obrazach.” Kurier Poranny. Dziennik Niezależny Nr 161(1174) 5-7 sierp. 1994: 14.
 • (PAP). “W Białowieży Prywatna Galeria.” Gazeta Współczesna Nr 134 (13035) 14 lip. 1994.
 • Bajko, Piotr. “Galeria Tamary Tarasiewicz.” Głos Białowieży czerw. 1994: 8.
 • Bajko, Piotr. “Konkurencja dla Żubra.” Kurier Podlski Nr 122 (2790) 29 czerw. 1994.
 • Байко, Пётр. “Галерэя пад Буслам.” Ніва No 26 (1989) 26 чзрв. 1994: 5.
 • Лукша, Міра. “Двацаць пятая юбілейная выстаука Тамары Тарасевіч.” Ніва 20 лют. 1994.
 • Bajko, Piotr. “Granica dla płócien Tamary Tarasiewicz zamknięta!” Nowe Skandale 19 luty 1994: 13.
 • Bajko,Piotr. “Granice których przekroczyć nie można.” Gazeta Tygodniowa 9 stycz. 1994: 5.
 • (Pb). “Tamara po raz 25.” Gazeta Tygodniowa Nr 50 (88) 19 grudz. 1993: 2.
 • Лукша, Міра. “Нашы дапамагаюць нашым.” Ніва No 42 (1953) 17 кастр. 1993: 7.
 • Malarstwo Tamary Tarasiewicz Folder sponsored by WOAK, Białystok. 1993: 1- 4.
 • Мамонька, Уладзімір. “Выяýленчае мастацтва.” Вера і краса. Мастацтва май 1993: 42.
 • Максімюк, Ян. “Каляровы Свет Спадарыні Тамары.” Ніва No 12 (1923) 21 сак. 1993.
 • M.K. “Obrazki z życia kulturalnego.” Gazeta Bielska Nr 3 (6) 22 luty 1993.
 • “Zapowiedzi Kulturalne-Malarstwo Puszczńskie.” Gazeta Wyborcza 8 luty 1993: 2.
 • Байко, П. “Юбілейная Выстаýка Тамары Тарасевіч.” Ніва No 6 (1917) 7 лют. 1993.
 • “Wernisaże, wernisaże…” Styk nr 11. stycz. 1993.
 • “Nasza Kronika Białystok.” Czasopismo Informacyjno Kulturalne stycz. 1993.
 • Kwapisz-Bajko, Barbara. “Portret Puszczańskiej Malarki. Malowanie Puszczy.” Gazeta Tygodniowa Nr 26 11 paźdz. 1992: 4.
 • W.K. “Wystawa.” Gościniec Hajnowski Nr 22., 26 czer. 1992.
 • Kwapisz-Bajko, Barbara.”Nie Tylko Żubry i Puszcza.” Gazeta Tygodniowa Nr 9., 14 czer. 1992: 6.
 • (Ola). “Propozycje Kulturalne.” Gazeta Współczesna 13 maj 1992.
 • Łabanowicz, Aniela. “Śpiewanie w Soborze.” Gazeta Współczesna 13 maj 1992.
 • “У Лольшчу-да Беларусаý.” Лім. Газета Творчай інтелігенцыі Бепарусі 17 крас. 1992: 14, 17.
 • W.K. “Malarstwo T. Tarasiewicz. Kolejna Wystawa.” Gościniec Hajnowski 21 mar. 1992.
 • “Mieszanka Towarzyska.” Dziennik Niezależny Kurier Podlaski 13-23 mar. 1992.
 • Baj. “Wystawa na Eksport.” Kurier Podlaski 13-23 mar.1992.
 • Кісялева, Iрына. “Да яе Дакрануýся Бог!” Добры Вечар.Минская Гарадская Газета No 43 (228) 5 caк. 1992: 1.
 • “Marzenie o Galerii.” Kurier Podlaski Nr 33 (2199) 18 luty 1992: 1-2.
 • Płońska Monika. “Uwaga Talent! Bajeczny Świat Tamary Tarasiewicz.” Przegląd Prawosławny luty 1992: 5-6.
 • Гасціловіч, T. “Мастачка з Белавежы,” Сельская новь 26 янв. 1992.
 • “Мелодыі і Фароы Белавежы.” Гродненская правда No 9 (12463) 18 янв. 1992.
 • Луба, Б. “Вучоня з менска на Беластoччыне.” Ніва 12 студз. 1992.
 • Zaniewska, Teresa. “Plastyka-Tamara Tarasiewicz w Grodnie.” Dziennik Niezależny Kurier Poranny 6 sty. 1992: 5.
 • Hermanowicz, Jerzy. “Tamara Tarasiewicz” Folder sponsored by Omega Co. Ltd. from Bielsk Podlaski 1992: 1- 4.
 • (Baj). SUKCES.” Gazeta Współczesna Nr 227 (12 378) 27 lis. 1991.
 • Baj. “Wystawa w Hajnówce.” Gazeta Współczesna Nr 184 (12 335) 25 wrz. 1991.
 • Zaniewska, Teresa. “Muzeum Rolnictwa zaprasza. Baśniowy świat natury.” Dziennik Niezależny Kurier Poranny Nr 157 (402) 22 sierp.1991: 4.
 • J.L. “Twórczość Utalentowanej Malarki.” Gazeta Współczesna Nr 156 (12 307) 14-18 sierp. 1991.
 • Zaniewska, Teresa. “Malarstwo Tamary Tarasiewicz. Odrealnione Pejzaże.” Dziennik Niezależny. Kurier Poranny Nr 151. 12 sierp. 1991: 4.
 • Чыквін, Ян. “Першая Персанальная.” Ніва No 35 (1842) 11 жнівень 1991: 6, 7, 11.
 • Zaniewska, Teresa. “Wystawa T. Tarasiewicz.” Tygodnik Podlaski Nr 6/91 czer. 1991: 9.
 • Байко, Пётр. “Тамара Тарасевіч-Вывяржзннз Талзнту.” Ніва No 19 (1826) 12 май 1991: 3, 5.
 • Hermanowicz, Jerzy. “Białowieskie odkrycie.” Kurier Podlaski Nr 66 (1978) 4 kw. 1991.
 • Bajko, Piotr. “Pielęgniarka wkracza do Galerii.” Tygodnik Podlaski Nr 3/91(69) mar. 1991: 16-17.
 • (Baj). “Święto Kultury.” Gazeta Współczesna 13 mar. 1991.
 • Bajko, Piotr. “Żubr-Białowieski Dom Kultury.” Gazeta Współczesna 5 mar. 1991.
 • Bajko, Piotr. “Tamara Tarasiewicz-taleny niezwykły.” Gazeta Współczesna 1990.
 • Rębacz, Marcin. “Ludzie Puszczy Białowieskiej.” Plus 3 lis. 1990: 11-13.
 • P.P. “В выставочном зале онмц.” Витебский Курьер. No 7 (88) 20 февр. 1992.
 • Bajko, Piotr. “Tamara Tarasiewicz-talent niezwykły.” Gazeta Współczesna 1989.