• 2011 International Dictionary of Artists. W.W.A.B. 2011.
 • Z Dawnej Białowieży. Piotr Bajko. Otwock – Białowieża ISBN. 2010.
 • Dzieje Pierwszego Liceum Ogolnokształcacego im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnowce. Ryszard Pater. Hajnowka. Kresowa Agencja Wydawnicza (KAW). 2010.
 • International Contemporary Masters. Santa Barbara CA , U.S.A: Omma gallery Sb & World Wide art books. 2010.
 • Art in Vogue. London: Masters of Today Ltd. 2010.
 • Creative Genius. London: MOT. 2009.
 • International Contemporary Masters. Santa Barbara CA , U.S.A: Omma gallery Sb & World Wide art books. 2009.
 • Who’s Who in the World. New Providence, NJ: Marquis Who’s Who LLC. 2009- .
 • Russu, Petru. Masters of Today. London: MOT. 2008.
 • Who’s Who in American Art. New Providence, NJ: Marquis Who’s Who LLC. 2007- .
 • Who’s Who in America. New Providence, NJ: Marquis Who’s Who LLC. 2007.
 • Russu, Petru. Trends. London: MOT. 2007.
 • Sedley, Jeremy. New Art International. Woodstock, NY: Book Art Press. 2006.
 • Who’s Who of American Women. New Providence, NJ: Marquis Who’s Who LLC. 2006- .
 • Sedley, Jeremy. New Art International. Woodstock, NY: Book Art Press. 2004.
 • Wiśniewski, Jerzy. Kulturotwórcza rola lasu. Wydawnictwo Adademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. Poznań. 2004: 101-103.
 • Sedley, Jeremy. New Art International. Woodstock, NY: Book Art Press. 2003.
 • Sedley, Jeremy. New Art International. Woodstock, NY: Book Art Press. 2002.
 • Wołkowycki, Jerzy. Букеt Белавежа. Aнталогiя краялюбнай паззіі “белавежцау.” Białystok: Prymat, 2001.
 • Matela, Leszek. Geomancja. Formy Feng Shui. Pozytywne Energie. Wydawnictwo Studio Astropsychologii. Białystok. 1997: 114-120, 124-126.
 • Radecki, Andrzej. Rolnictwo w rejonie Puszczy Białowieskiej. Agriculture in the region of Białowieża Primeval Forest. Warsaw. Forest Biodiversity Protection Project. 1996.